Zeewolf Een solitaire zeewolf, zwemmend over het glooiende zand in het helder blauwe water van onze Noordzee. Kijk voor bestelinformatie op Natuurbeelden.nl. Tags: Nederland, Noordzee, getijdengebieden, onderwateropname, zomer, fauna, vissen, zeewolven, Anarchichas lupus, rusten, eten, zwemmen

Read more

Zeeduivel Ook in Nederland leeft de zeeduivel, een wraakzuchtige jager met een foeilelijk uiterlijk. Kijk voor bestelinformatie op Natuurbeelden.nl. Tags: Nederland, Noordzee, getijdengebieden, onderwateropname, totaal, close, zomer, fauna, vissen, zeeduivels, Lophius piscatorius, liggen

Read more

Zeedonderpadden Zeedonderpadden leven ook op wrakken in de Noordzee. Kijk voor bestelinformatie op Natuurbeelden.nl. Tags: Nederland, Noordzee, getijdengebieden, onderwateropname, totaal, close, zomer, fauna, vissen, zeedonderpadden, Myoxocephalus scorpius, zeesterren, Asterias rubuns, gewone zwemkrabben, Liocarcinus holsatus, liggen

Read more

Zeebaars Onder een wrak in de Noordzee zwemt een groep volwassen zeebaars ongeduldig heen en weer. Kijk voor bestelinformatie op Natuurbeelden.nl. Tags: Nederland, Noordzee, getijdengebieden, onderwateropname, totaal, close, zomer, fauna, vissen, zeebaarsen, Dicentrarchus labrax, steenbolken, Trisopterus luscus, rusten

Read more

Tongschar Tongschar is een de soorten platvis die te vinden is in onze Noordzee, vaak bij wrakken en andere voedselbronnen. Kijk voor bestelinformatie op Natuurbeelden.nl. Tags: Nederland, Noordzee, getijdengebieden, onderwateropname, totaal, zomer, fauna, vissen, tongscharren, Microstomus kitt

Read more

Steenbolken In grote getale scholen steenbolken samen om te foerageren rondom wrakken in de Noordzee. Kijk voor bestelinformatie op Natuurbeelden.nl. Tags: Nederland, Noordzee, getijdengebieden, onderwateropname, totaal, zomer, fauna, vissen, steenbolken, Trisopterus luscus, zeeanjelieren, Metridium senile

Read more

Steenbolken Bij de wrakken in de Noordzee leven grote scholen steenbolken. Kijk voor bestelinformatie op Natuurbeelden.nl. Tags: Nederland, Noordzee, getijdengebieden, onderwateropname, totaal, zomer, fauna, vissen, steenbolken, Trisopterus luscus

Read more

Schol De zanderige bodem van onze Noordzee is een prima plek om te schuilen voor de schol. Kijk voor bestelinformatie op Natuurbeelden.nl. Tags: Nederland, Noordzee, getijdengebieden, onderwateropname, totaal, zomer, fauna, vissen, schollen, Pleuronectes platessa, steenbolken, Trisopterus luscus

Read more

Pollak In de grote Noordzee is pollak een vis die rondom wrakken voorkomt om te eten en te schuilen. Kijk voor bestelinformatie op Natuurbeelden.nl. Tags: Nederland, Noordzee, getijdengebieden, onderwateropname, totaal, zomer, fauna, vissen, pollakkan, Pollachius pollachius, steenbolken, Trisopterus luscus, zwemmen, jagen

Read more

Mullen Wrakken op de Noordzee zijn goede schuilplaatsen voor vissen, zoals mullen. Kijk voor bestelinformatie op Natuurbeelden.nl. Tags: Nederland, Noordzee, getijdengebieden, onderwateropname, totaal, zomer, fauna, vissen, mullen, Mullus sumuletus, dodemansduimen, Alcyonium digitatum, rusten

Read more

Leng Zelfs in onze Noordzee komt leng voor; een soortgenoot van de kabeljauw. Kijk voor bestelinformatie op Natuurbeelden.nl. Tags: Nederland, Noordzee, getijdengebieden, onderwateropname, totaal, zomer, fauna, vissen, lengen, Molva molva

Read more

Lipvis Tussen grote brokstukken van wrakken leeft de vrolijke lipvis; verlegen maar mooi van kleur. Kijk voor bestelinformatie op Natuurbeelden.nl. Tags: Nederland, Noordzee, getijdengebieden, onderwateropname, totaal, zomer, fauna, vissen, flora, planten, kliplipvissen, Ctenolabrus rupestris, heremietkreeften, Pagarus bernhardus, dodemansduimen, Alcyonium digitatum, roodwieren, Rodophyta

Read more