Haringvliet op een kier Promo

Promo Droomproject Postcodeloterij
Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, ARK en Vogelbescherming Nederland
Natuurherstel Haringvliet

In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier. Een kleine stap voor de sluizen, een grote stap voor de natuur. Het water komt weer in beweging. Dit zal positieve effecten hebben op de natuur in het Haringvliet. Trekvissen kunnen het gebied weer bereiken en er ontstaat een kleine brakwaterzone waar ze kunnen acclimatiseren. Echter, veel van de oevers van het Haringvliet zijn verhard om erosie tegen te gaan, waardoor de noodzakelijke rust- en voedselgebieden voor vis en vogels in de vorm van de laaggelegen, krekenrijke biotopen ontbreken. Met de kier zal de natuurlijke habitat niet vanzelf terugkeren.

Tags: