Duik de Noordzee Schoon

Duik de Noordzee Schoon

Stichting Duik de Noordzee Schoon (DDNS) is gestart door ervaren wrakduikers die zich inzetten voor behoud van de zee. De Stichting stelt sportduikers in staat om actief bij te dragen aan een beter leefmilieu. Sportduikers oefenen graag hun hobby uit en op deze manier kunnen zij een bijdrage leveren aan de doelstellingen van DDNS. Eén van die doelstellingen is het realiseren van een beter leefmilieu op wrakken op de bodem van de zee. Daarnaast leren de sportduikers meer over de cultuurhistorische en biologische aspecten van de wrakken. Bovendien doen zij ervaring op over de gevaren van verspeeld vistuig dat massaal op deze wrakken is achtergebleven.

Jaarlijks organiseert de stichting één of meerdere expedities naar bijzondere gebieden in de Noordzee. Naast wrakduiken maken de duikers ook duiken op natuurlijke riffen zoals de Klaverbank en de Borkumse Stenen. Ook andere speciale locaties worden bezocht, locaties die vaak nog niet eerder door duikers bezocht zijn. Het onderzoek, de films en de foto’s van deze tochten worden gedeeld met het brede publiek. Stichting Duik de Noordzee Schoon hoopt dat hierdoor meer kennis ontstaat en dat de scheepswrakken beschermd worden tegen vernieling.

http://www.duikdenoordzeeschoon.nl