Marker Wadden, natuurherstel in het Markermeer

Uniek! Zo is het project Marker Wadden samen te vatten. Dit project moet zorgen voor natuurherstel in het Markermeer. Het Markermeer maakte vroeger deel uit van de Zuiderzee, maar is door de aanleg van dammen en dijken en inpolderingen afgesneden van zee en rivier. Het meer heeft nauwelijks natuurlijke oevers en het water is vaak troebel door de grote hoeveelheid slib die opwoelt van de bodem. Vis- en vogelstand zijn sterk achteruitgegaan. De aanleg van eilanden met zand klei en slib moet daar verandering in brengen en van het Markermeer weer een veerkrachtige natuur maken. http://www.natuurmonumenten.nl/marker-wadden