Platforms naturally!

ENGIE E&P Nederland B.V. en EBN hebben in het najaar van 2015 het initiatief genomen voor een  onderzoekspilot waarin wordt gekeken naar de technische, juridische en maatschappelijke mogelijkheden voor het herbestemmen van twee platforms in de Noordzee tot een kunstmatig rif. MSG heeft de projectleiding. Om het gesprek over de pilot met betrokkenen en het bredere publiek te ondersteunen heeft MSG opdracht gegeven tot deze film met daarin onze onderwaterbeelden.