Rivierhout om de waterkwaliteit te verbeteren

Rivierhout

Dood hout hoort van nature thuis in de Nederlandse rivieren. Op en rond dit hout vinden diverse soorten insecten en vissen hun leefgebied. Daarom brengt Rijkswaterstaat, met een anker, dode bomen aan in onze rivieren. Om de waterkwaliteit te verbeteren.
In de afgelopen eeuwen is er veel veranderd aan onze rivieren om de bevaarbaarheid en de veiligheid te verbeteren. Alles wat opstuwing kan veroorzaken, werd uit de rivier gehaald. Dit heeft grote gevolgen gehad voor het leven in de rivier: veel soorten die op hout leven zijn verdwenen. Met het plaatsen van rivierhout komen deze soorten terug.
Meer info: Rijkswaterstaat en Bureau Waardenburg