Spooknetten op wrakken in de Noordzee

Spooknetten worden verwijderd door Stichting Duik de Noordzee Schoon!

Deze promo voor Stichting Duik de Noordzee Schoon laat zien hoe belangrijk hun werk is. Zij verwijderen spooknetten en voorkomen zo dat dieren daarin een langzame dood sterven. Stichting Duik de Noordzee Schoon zet zich in voor het behoud van biodiversiteit en cultuurhistorisch erfgoed in de Nederlandse Noordzee. Steun hen!

http://www.duikdenoordzeeschoon.nl/