Wet Natuurbescherming

Actieve Natuurbescherming werkt! Deze clip laat de resultaten zien van maatregelen voor herstel en bescherming van natuur. Dit in het kader van de vernieuwde wet Natuurbescherming die per 1 januari 2017 van kracht wordt. Met dit soort voorbeeld clips laten we in samenwerking met Arnold van Krefeld (Bureau Ulucus) natuurorganisaties zien wat mogelijk is met deze de beeldbank.