Boomkorvisserij Dit is een spoor van een boomkor visser op de Klaverbank. De Klaverbank behoort tot de ‘riffen van de open zee’ volgens de habitatrichtlijn. Het is een zeegebied van circa 1.235 km² op circa 160 km ten noord­westen van Den Helder. De Klaverbank is het enige gebied in de Nederlandse Noordzee waar op de […]

Read more

Grote biodiversiteit op de Borkumse Stenen De Borkumse Stenen is een eeuwenoud habitat op de bodem van de Noordzee dat beschermd is gebleven van bodem beroerende visserij.

Read more

Atlantische steur In het Noordzee aquarium van Blijdorp zwemmen makreel, roggen, haaien en de zeldzame Atlantische steur.

Read more

Wolhandkrabben Stoere Chinese wolhandkrabben vechten en foerageren in brak water gebieden.

Read more

Platforms op de Noordzee Productieplatforms in de Noordzee vormen beschutting en zijn begroeid met uitbundig onderwater leven. Zie ook https://www.onderwaterbeelden.nl/vliegen-over-de-noordzee/ en https://www.onderwaterbeelden.nl/de-noordzee-een-inspirerende-werkplek/.

Read more

Honderden jonge haring voor de sluis Haring groeit op in de ondiepe voedselrijke Delta wateren. Zie ook https://www.onderwaterbeelden.nl/indrukwekkende-school-juveniele-haring/

Read more

Migrerende glasaal Na een lange reis bereikt de glasaal in grote aantallen de Nederlandse kust. Daar gaan ze op zoek naar een passage om in het zoete water te komen.

Read more

School jonge haring Een school juveniele haring zoekt bescherming bij elkaar en beweegt als een geheel in het Zeeuwse water. Zie ook https://www.onderwaterbeelden.nl/zeebaars-grote-scholen-bij-elkaar/.

Read more

Stekelbaarzen migreren Stekelbaarzen migreren in een groep van het zoute naar het zoete water om zich daar voort te planten. Zie ook: https://www.onderwaterbeelden.nl/stekelbaarzen-bij-de-sluis/.

Read more

Stekelbaarzen bij de sluis Stekelbaarzen migreren van het zoute naar het zoete water en trotseren de barrières.

Read more

Zeewolf Een solitaire zeewolf, zwemmend over het glooiende zand in het helder blauwe water van onze Noordzee.

Read more

Zeeduivel Ook in Nederland leeft de zeeduivel, een wraakzuchtige jager met een foeilelijk uiterlijk.

Read more