Dodemansduim in Noorwegen

Dodemansduim

Vorig jaar schreef Stichting Anemoon nog over de sterkte afname van het dodemansduim in de Oosterschelde. “Na de afronding van de Deltawerken is de soort hier heel snel achteruit gegaan. In de afgelopen jaren werd het steeds minder vaak aangetroffen. Momenteel lijkt Dodemansduim in deze wateren uitgestorven te zijn. Gelukkig komt dit zachte koraal tenminste nog veel voor op de wrakken en lokaal ook op de Klaverbank in de Noordzee. Het is een bijzondere soort die mogelijk als indicator soort kan fungeren voor te beschermen gebieden en habitats in de Noordzee. Iets waar nu nog een groot gebrek aan is.” We hebben in Noorwegen grote hoeveelheden dodemansduim op video vastgelegd. Een toekomstbeeld voor onze Oosterschelde?