Haags Onder Onsje

Den Haag Onderwater

De gemeente Den Haag heeft hoge ambities waar het gaat om de kwaliteit van het water. In de Wateragenda staat welke ambities er zijn voor het Haagse water en welke maatregelen worden genomen om deze ambities te verwezenlijken. Zo zorgen de gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland dat het water schoon is en schoon blijft. Met deze film willen de beleidsmakers laten zien wat de maatregelen tot nu toe op enkele locaties hebben opgeleverd.

Category: Miscellaneous