Biodiversiteit onderwater rond platforms op zee

Op dit moment staan er een kleine 1.000 productie-platforms in de Noordzee, waarvan Nederland er circa 150 heeft. De platforms in het zuiden onttrekken voornamelijk gas uit de zeebodem, terwijl in het noorden zowel platforms voor gas als voor olieproductie staan. De eerste platforms dateren uit de jaren 70 en zijn allang uit geproduceerd. Internationale wetgeving schrijft voor dat de ‘eigenaren’ verplicht zijn om deze platforms dan weg te halen. Een complexe en kostbare aangelegenheid. Maar is dat eigenlijk wel de beste optie?

Afval?
De grootste groep is nog steeds voor het opruimen van de gehele contructie. De bedrijven hebben het daar neer gezet en het is ook weer aan hun om het op te ruimen nadat ze het gebruikt hebben. Deze operatie kost heel veel geld en in de wet staat niet wanneer het platform opgeruimd moet zijn. Vele bedrijven stellen het opruimen dan ook uit.

Natuurlijke riffen
Wageningen Marine research doet onderzoek naar natuur op platforms.

Conflict
Als zo’n fundering echt kan helpen aan de bevordering van de onderwaternatuur is dat natuurlijk geweldig. Het moet alleen geen excuus worden voor bedrijven om hun afval niet op te ruimen. Vele organisaties denken dat dit wel zo zal zijn. Bedrijven zijn nog altijd wettelijk verplicht om platforms weg te halen. Maar, op de Noordzee, waar de bodem voor 90% uit zand bestaat, zijn platforms hotspots van biodiversiteit en zijn dit goede argumenten om oude platforms in zee te laten staan.