Boomkorvisserij op de Noordzeebodem

Boomkorvisserij

Dit is een spoor van een boomkor visser op de Klaverbank. De Klaverbank behoort tot de ‘riffen van de open zee’ volgens de habitatrichtlijn. Het is een zeegebied van circa 1.235 km² op circa 160 km ten noord­westen van Den Helder. De Klaverbank is het enige gebied in de Nederlandse Noordzee waar op de bodem flinke hoeveelheden grind aan het oppervlak liggen. Er komen ook grotere stenen voor. In het geultje dat de boomkor achterlaat is het grind duidelijk te zien. Het gebied is ontstaan als eindmorene van een gletsjer uit de voorlaatste ijstijd.