Kabeljauw schoolt samen boven een wrak

Kabeljauw – Gadus morgue

Nog niet zo lang geleden waren de aantallen kabeljauw die bij de wrakken werden gespot groot. Waardoor die aantallen zijn afgenomen is lastig te bepalen. Het is een vis met een grote economische waarde en daardoor belangrijk voor de beroepsvisserij. Daardoor is overbevissing een aannemelijke reden voor het verdwijnen van zoveel kabeljauw. Wellicht dat het afsluiten van gebieden voor visserij een impuls kan geven aan het herstel van het kabeljauw-bestand.