Kreeften bij rotsen en stenen

Kreeften in de Noordzee

In deze film zie je een rode en een blauwe zeekreeft. De kleur zegt niet veel. Het zijn beide Europese zeekreeften en worden beide ook wel blauwe kreeften genoemd. Kreeften kunnen wel 20 jaar oud worden. De linker- en rechterschaar van een kreeft zijn verschillend van vorm, grootte en functie. De ene is knobbelig en wordt gebruikt om prooidieren mee vast te houden of te kraken. De andere is veel scherper en wordt gebruikt om voedsel te knippen en naar de mond te brengen. Kreeften gaan regelmatig met elkaar in gevecht en verliezen dan soms een schaar. Deze groeit vanzelf weer aan.

Waarom zitten er kreeften bij rotsen en stenen?

Kreeften zijn schuwe dieren die een hekel hebben aan licht. Overdag schuilen ze tussen de stenen, maar ’s avonds komen ze tevoorschijn om te jagen. Kreeften vinden veel voedsel in de buurt van stenen.

Waarom liggen er stenen in de Noordzee?

90% van de Noordzeebodem bestaat uit alleen zand, maar op sommige plaatsen liggen er stenen. Een aantal stenen ligt er al 150.000 jaar, sinds de voorlaatste ijstijd. Ze zijn voortgestuwd door een gletsjer vanuit het noorden. Het kan ook zijn dat een stenenveld bestaat uit ballaststenen die in het ruim van een schip hebben gelegen dat is gezonken. Een derde reden is dat de stenen bewust zijn gestort als fundatie voor palen van een productieplatform of windmolens.

Wat voor functie hebben de stenen voor de onderwater natuur?

In de buurt van stenen is de biomassa en bioversiteit meestal hoger dan al er alleen een zandbodem is. Dat komt omdat veel dieren gebruik maken van de stenen om te schuilen, zich vast te zetten of om hun eieren daar af te zetten. Maar, dat niet alleen. In de buurt leven ook dieren die als leefgebied een zandbodem hebben. Tussen de stenen ligt vaak zand. Tot slot zijn het gebieden waar vissers niet zo makkelijk over de bodem kunnen vissen. Zij blijven uit de buurt van stenen. Rifbouwers zoals schelpdieren en schelp- en zandkokerwormen krijgen de gelegenheid om zich te vermeningvuldigen.