Losgeslagen kreeftenkorf op de zeebodem bergen

Logeslagen kreeftenkorf op de zeebodem bergen

Er bestaan vele vormen van vissen, zoals bijvoorbeeld het vissen met een kreeftenkorf op de zeebodem. Veel hangt af van op welke diersoort je aan het vissen bent. Een andere diersoort kan een andere techniek betekenen of ander gereedschap om mee te vissen.

Kreeftenvissen

Ook al vis je op hetzelfde diersoort, dan kan er nog steeds een verschil zitten in techniek. Voor kreeften hangt dit af of je beroepsvisser bent of gewoon een sportvisser. Een sportvisser mag namelijk door de visserijwet geen gebruik maken van een kreeftenkorf en moet de kreeften dus gewoon met een hengel vangen. Dit kost voor een portie een aardige inspanning omdat het diertje redelijk klein is. Een beroepsvisser vangt de dieren met een kreeftenkorf of fuik. Alleen een beroepsvisser mag gebruik maken van deze materialen voor het vangen van kreeften en heeft toestemming om de dieren daarna te verhandelen.

Wil je hier meer over lezen, klik hier.

De kreeftenkorf

Een kreeftenkorf is een vistuig voor het vangen van kreeften. Het kan gemaakt worden van verschillende materialen, vaak zijn dat hout, gaas of kunststof. Een kreeftenkorf zit vast aan een lijn en wordt op de bodem neergelegd. Na een tijd zijn werk gedaan te hebben, haalt de visser de kreeftenkorf weer binnen met de lijn die eraan vastzit. In sommige gevallen worden er meerderen kreeftenkorven achter elkaar geknoopt met tussenlijnen.

Afval in de zee

Het komt voor dat de lijn van de kreeftenkorf afbreekt door slijtage of doordat het ergens blijft achterhaken bijvoorbeeld wrakdelen. Kreeftenkorven blijven dan los op de bodem liggen en dieren komen erin vast te zitten. Als kreeften sterven trekken ze aaseters aan zoals Noordzeekrabben die er op hun beurt in vast komen te zitten. Zo kan het zijn dat de kreeftenkorven tientallen jaren blijven doorvissen, ook wel “spookvissen” genoemd.

Stichting Duik de Noordzee Schoon

Afval zoals afgebroken kreeftenkorven is een probleem. Gelukkig zijn er ook  mensen die hier iets aan doen. Stichting Duik de Noordzee schoon is opgericht door ervaren wrakduikers met de bedoeling het leefgebied rondom wrakken in de Noordzee te verbeteren. Het heeft zich over de loop van de jaren uitgebreid. Tijdens duikexpedities halen ze vele kilo’s afval uit de Noordzee. Dat afval bestaat uit onder andere uit spooknetten, lading van de MSC Zoe, sportvistuig en kreeftenkorven.

Wil je hier meer over lezen, klik hier.

Visserijwet

De visserijwet is een Nederlandse wet die allerlei zaken rondom het vissen behandeld. Over vergunningen die vissers nodig hebben als ze op een bepaald diersoort of op een bepaald plek willen vissen, over aan welke eisen visgerei in Nederland moet voldoen en over het pachten van viswater. De visserijwet die nu van kracht is komt uit 1963, maar de eerste visserijwetten bestaan al vanaf de vijftiende eeuw. De wetten zorgen ervoor dat niet iedereen zomaar overal kan gaan vissen en daarmee diersoorten in gevaar kan brengen. Waar ze soms streng lijken, zorgen ze er wel voor dat vele diersoorten beschermd worden.