Windmolens in de Noordzee

Windmolens in uitgestrekte parken op de Noordzee

De globale vraag naar energie neemt in rap tempo toe. Daaraan gekoppeld ligt de grote uitdaging om de energievoorziening verregaand te verduurzamen. Dit is nodig om te voorkomen dat de wereld ten onder gaat aan zijn eigen succes. De Rijksoverheid heeft zich als doel gesteld om in 2030 voor meer dan een kwart te voorzien in duurzame energie. Een groot deel van die energie zal moeten worden geleverd door windmolens op zee, omdat ruimte op land schaars is geworden. Op dit moment staat er voor circa 1GW aan vermogen geïnstalleerd, maar dat aantal neemt in rap tempo toe. Over tien jaar moeten er tien keer zoveel windmolens op zee staan, wat neer komt op zo’n vierduizend molens in totaal.