Lipvis Tussen grote brokstukken van wrakken leeft de vrolijke lipvis; verlegen maar mooi van kleur.

Read more

Wieren Op de wrakken in de Noordzee groeien vele soorten wieren, zoals vederwier, roodwier en Japans bessenwier.

Read more

Zeedraden Zeedraden wuiven in de stroming op de romp van een wrak.

Read more

Kreeft Kreeft verbergt zich in restanten van een wrak op de Noordzee. Zie ook: https://www.onderwaterbeelden.nl/kreeften-wandelen-wrak/

Read more

Dodemansduim Oranje en witte exemplaren dodemansduim, waarbij de filterende werking van de poliepen duidelijk zichtbaar is.

Read more