Logeslagen kreeftenkorf op de zeebodem bergen Er bestaan vele vormen van vissen, zoals bijvoorbeeld het vissen met een kreeftenkorf op de zeebodem. Veel hangt af van op welke diersoort je aan het vissen bent. Een andere diersoort kan een andere techniek betekenen of ander gereedschap om mee te vissen. Kreeftenvissen Ook al vis je op hetzelfde diersoort, […]

Read more