Kleurrijke zandplaten ontwaken Afwisselende luchtopnames van het ochtendgloren op de Heiplaat voor de Haringvlietsluizen.

Read more

Grote biodiversiteit op de Borkumse Stenen De Borkumse Stenen is een eeuwenoud habitat op de bodem van de Noordzee dat beschermd is gebleven van bodem beroerende visserij.

Read more

Bij eb vallen de schorren en slikken droog Afwisselende luchtopnames van met zeekraal begroeide slikken die droogvallen bij laag water in de Oosterschelde.

Read more

Stormvloedkering uit de lucht Afwisselende luchtopnames van het immense complex van de stormvloedkering in Zeeland. Zie ook: https://www.onderwaterbeelden.nl/maeslant-stormvloedkering-nieuwe-waterweg/.

Read more

Luchtopname van Delta Afwisselende luchtopnames van een typisch delta gebied in Zeeland. Zie ook https://www.onderwaterbeelden.nl/onderwater-in-de-delta/.

Read more

Jachthaven uit de lucht Afwisselende luchtopnames van een jachthaven aan de Oosterschelde vol zeil- en motorbootjes.

Read more

Mosselkwekerij in het Grevelingenmeer Afwisselende luchtopnames van hangculturen in het Grevelingenmeer.

Read more

Noordzeekanaal Afwisselende luchtopnames van de sluizen bij IJmuiden, met alle bedrijvigheid er omheen.

Read more

Duingebied vol struiken en poeltjes Afwisselende luchtopnames van een duingebied met veel groene begroeiing, waterpoeltjes, zandvlaktes en Galloway runderen.

Read more

Haringvlietsluizen op een kier Afwisselende luchtopnames van het complex van de Haringvlietsluizen.

Read more

Landwinning met de zandmotor Afwisselende luchtopnames van het opgespoten zand aan de kust van Monster nabij Scheveningen.

Read more

Luchtopnames van het strand Afwisselende luchtopnames van het strand, de golven, het zand en de zee.

Read more