School blankvoorn tussen uitbundige planten Tientallen blankvoorns zwemmen behoedzaam in het zonlicht tussen kleurrijke beplanting.

Read more

Blankvoorn Tientallen volwassen blankvoorns die in het ondiepe water de begroeide bodem met geel, groene waterplanten afgrazen naar voedsel.

Read more

Blankvoorn Tientallen juveniele blankvoorntjes, samenscholend in een poeltje vol riet en net onder het oppervlak tussen gezonde waterplanten.

Read more