Koornaarvis Migrerende en foeragerende koornaarvis in ondiep, enigszins troebel water, waarbij het schijnsel van zonnestralen een extra flikkering geeft.

Read more