School ansjovis In het ondiepe troebele water van de Oosterschelde schieten honderden ansjovis schichtig heen en weer.

Read more