Harders Een flinke groep van jonge harders die in de spiegeling van het wateroppervlak foerageert tussen zeewier en mosselen.

Read more

Zeekat Een jonge zeekat van enkele centimeters groot, die van kleur verschiet, boven de bodem zweeft en stoer zijn tentakels krult ter verdediging.

Read more

Zeeanjelier Verschillende uitsneden van een witte zeeanjelier, waarbij de aangroei van de nakomelingen duidelijk te zien zijn aan de voet van dit volwassen exemplaar.

Read more