Kwallen in de Delta In het zoute Nederlandse water komen verschillende soorten kwallen voor.

Read more

Zeepaddestoel Meerdere stuks wit, blauw gekleurde zeepaddestoel rollende over de bodem omdat ze te zwak zijn om nog te kunnen zwemmen.

Read more

Zeeanjelier Verschillende uitsneden van een witte zeeanjelier, waarbij de aangroei van de nakomelingen duidelijk te zien zijn aan de voet van dit volwassen exemplaar.

Read more