Harders Een flinke groep van jonge harders die in de spiegeling van het wateroppervlak foerageert tussen zeewier en mosselen.

Read more

Roodbuik aasgarnaal Een enorme wolk met piepkleine roodbuik aasgarnalen, die boven een rifbal zwemt en krioelt.

Read more

Koornaarvis Migrerende en foeragerende koornaarvis in ondiep, enigszins troebel water, waarbij het schijnsel van zonnestralen een extra flikkering geeft.

Read more

Elandgeweikoraal Ongekend grote kolonies van elandgeweikoraal, dat er honderden jaren over gedaan heeft om zo spectaculair te groeien en er gezond uitziet.

Read more

Horsmakreel Een enorme school volwassen vis (horsmakreel) in het blauwe water, waar je als kijker naar toe zwemt.

Read more

Mangrove Fascinerend gekleurde begroeiing van de wortelen van mangrove bomen, waartussen ook scholen juveniele vis zich schuilt houdt.

Read more