Veel mensen denken dat er in Nederland geen heldere sloot is. Dat er in onze wateren niets leeft. Dat het niet meer dan een bruine soep is, die een beetje stroomt en soms stinkt. Het valt niet te ontkennen dat veel grachten en kanalenĀ er vaak ook zo uitzien. En dan valt het niet mee om […]

Read more