Waterjuffer leeft als larve onderwater

Waterjuffer

Een waterjuffer leeft in het larve-stadium onderwater. De waterjuffer vindt haar voedsel tussen de waterplanten en in het draadalg.