Stekelbaars en hun paaigedrag

Paaiende stekelbaars

Het mannetje van de stekelbaars bouwt een nest op de bodem of tussen het riet. Op die manier is het nest goed verscholen voor rovers. Ook vormt het een veilige plek voor de jongen gedurende hun eerste weken. Het nest is een kleine tunnel van gras en wier. Een waar kunstwerk. Het paai-kleed van het mannetje kleurt fel rood en blauw. Op die manier probeert hij de aandacht van de vrouwtjes te trekken. In de hoop dat zij door zijn tunnel-nest zwemmen om hun eieren af te zetten.

Zie ook: https://www.onderwaterbeelden.nl/zoetwater/stekelbaars-migreert-door-een-ondiepe-spreng/ en https://www.onderwaterbeelden.nl/zoetwater/stekelbaars-tussen-oeverbegroeiing/.