Zeeschepen op de Noordzee

Noordzee vol zeeschepen

De wereldbevolking groeit in rap tempo en de welvaart stijgt. De vraag naar wereldwijde producten neemt hierdoor toe. Zeeschepen zijn een relatief goedkope manier om al die goederen, olie en bouwstoffen te vervoeren. Al eeuwen lang zijn ze een belangrijke schakel voor de wereldeconomie. Zeeschepen worden steeds groter. Ze zijn van vitaal belang in de internationale transportketens. Met Rotterdam, Antwerpen en Hamburg als de drie grootste havens van Europa is de Noordzee één van de drukste bevaren zeeën ter wereld.